INDEX ITF EITF ČSTV MŠMT ČR COV
  12.7.2018, KT ČUS  

Informace z řádné valné hromady České unie sportu za rok 2018

foto Za účasti 135 delegátů s hlasem rozhodujícím, zastupujících sportovní kluby, tělovýchovné kluby a národní sportovní svazy, a třinácti zástupců krajských organizací se uskutečnila 20. června 2018 ve Sportovním středisku Nymburk 36. valná hromada České unie sportu. Kromě podrobného zhodnocení činnosti za uplynulé období od května 2017 se zabývala také detailní analýzou příčin současné krize ve financování sportu, jejími závažnými dopady na celé sportovní hnutí i policejním obviněním ČUS a jejich vrcholných představitelů.

Klíčovou část valné hromady, které se jaké host zúčastnil náměstek ministra školství Karel Kovář, přenášela přímým přenosem Česká televize na kanálu ČT sport. Ve vysílání tak zazněla vystoupeni předsedy ČUS Miroslava Jansty, místopředsedy ČUS Marka Hájka, člena Výkonného výboru ČUS a předsedy Českého tenisového svazu Ivo Kaderky a předsedy Legislativní rady VV ČUS Marcela Petráska.

Z obsahu jejich vystoupení tak k delegátům valné hromady i televizním divákům směřovala čtyři hlavní sdělení:

1. Stát zanedbal financování sportu: Vlivem dlouhodobého podfinancování ze strany státu se sport v České republice ocitl v existenčních potížích, které mají velice závažné důsledky – ve městech a obcích ubývají dobrovolníci, klubům chybějí prostředky na mládež či údržbu zařízení. Státu navíc chybí transparentní pravidla pro rozdělování dotací.

2. Nesystémové kroky MŠMT = zhroucení systému: Pod vedením bývalé ministryně Kateřiny Valachové se celý systém rozdělování dotací na ministerstvu školství zhroutil. Její chybné manažerské a nesystémové kroky v důsledku personálního poddimenzování, nedostatku kvalifikovaných odborníků či nezvládnuté metodiky zcela paralyzovaly odbor sportu na MŠMT. Dotace nebyly vyplaceny, což výrazně prohloubilo krizi v základních článcích sportovního prostředí – mj. 75 % SK/TJ nemá dostatek prostředků na činnost.

3. Bizarní policejní obvinění: ČUS byla obviněna, když její zástupci, jako členové poradních orgánů MŠMT upozornili na netransparentní návrh ministerských úředníků v dělení dotací pro střešní sportovní organizace v roce 2017 a požadovali narovnání 5 let trvající diskriminace ČUS v dělení dotací – konkrétně žádali navýšit prostředky na činnost ČUS z 48 alespoň na 60 milionů Kč, jak bylo původně exministryní Valachovou přislíbeno, a jak vychází z parametrů členské základny a rozsahu činnosti organizace. Český olympijský výbor zcela v rozporu se stanovenými kritérii (mj. počet členů a územních pracovišť) přitom 60 milionů Kč obdržel.

4. Výzva exministryni Valachové k omluvě: Zásadním výstupem, který delegáti této valné hromady drtivou většinou přijali, byla výzva bývalé ministryni školství Kateřině Valachové k veřejné omluvě za její počínání v oblasti sportu při působení na MŠMT.

Valná hromada ČUS:

1. Vyzývá bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě za škody způsobené českému sportu v době jejího působení na MŠMT a současně, aby vyvodila osobní odpovědnost v souvislosti se svým dalším působením v politice.

2. Apeluje na vládu, poslance, senátory a prezidenta ČR, aby schválením novely zákona o sportu a dalšími kroky umožnili zřízení nezávislé státní agentury pro podporu sportu, která zajistí transparentní a stabilní, předvídatelné a kontinuální navyšování financování českého sportu dle jasných kritérií a v rozsahu standardu EU.

MIROSLAV JANSTA: POKLES O 50 TISÍC DOBROVOLNÍKŮ!

Předseda ČUS Miroslav Jansta ve svém úvodním vystoupení připomněl roli České unie sportu jako největšího spolku v zemi s milionem členů, úbytek financí ve sportu vyvolaných pádem Sazky i neschopností státu reagovat na aktuální potřeby sportovního prostředí. „Stát dlouhodobě podcenil oblast financování sportu, a právě ve funkčním období ministryně Kateřiny Valachové se celý systém zhroutil. Její neschopnost paralyzovala celý úřad, což mělo devastační vliv na fungování sportu v České republice.

Tento stav se nepodařilo úplně narovnat dodnes,“ prohlásil Miroslav Jansta. Například podle statistiky ČUS za posledních deset let skončilo ve sportu až 50 000 dobrovolníků (trenérů, cvičitelů) a lidí, kteří se starají o chod klubů. V současné době dobrovolníci velice obtížně shánějí prostředky na sportovní činnost. Zhoršily se podmínky, narostly povinnosti, administrativa či byrokracie, zpozdily se nebo nebyly vyplaceny prostředky z dotačních programů. „Veřejnost často vnímá pracovníky ve sportu jako bafuňáře. Distancujeme se od urážlivého tónu tohoto slova! Sport v obcích a městech neřídí bafuňáři, sport organizují většinou dobrovolní funkcionáři, kteří tuto službu vykonávají zadarmo ve svém volném čase. Reálně hrozí, že na vesnicích a ve městech nebude mít sport kdo organizovat,“ doplnil Miroslav Jansta.

ČUS prostřednictvím svých okresních a krajských odborných servisních pracovišť pomáhá vytvářet podmínky pro sport v regionech, kde zajišťuje odborný a profesionální servis členským subjektům. Přitom průměrný hrubý plat pracovníků těchto Servisních center sportu ČUS v okresech ze současné státní dotace MŠMT vychází na méně než 15 000 Kč měsíčně. „Česká unie sportu na ubohý stav státní péče o sport dlouhodobě soustavně upozorňuje jako jediná organizace. Zároveň nabízí řešení. Od roku 2012 usilujeme o nastavení závazných a transparentních pravidel při vypisování i vyplácení dotačních programů, a navíc neustále žádáme o posílení státní podpory. Je potřeba zdůraznit, že neutěšený stav na ministerstvu školství a ve vyplácení státních dotací do sportu nezpůsobila dotační kauza, ale špatné manažerské schopnosti bývalé ministryně Kateřiny Valachové. Amatérský sport je v těžké krizi, mnohým klubům hrozí zánik. A ČUS je obviněna z toho, že chtěla pomoci klubům a svazům,“ uvedl Miroslav Jansta.

ZA OBVINĚNÍM ČUS NETRANSPARENTNÍ PODMÍNKY

Představitelé ČUS na valné hromadě podrobně analyzovali příčiny i důsledky tzv. dotační kauzy. Ta propukla před třinácti měsíci a vyústila v policejní obvinění předsedy Miroslava Jansty, generálního sekretáře Jana Boháče i celé organizace. Podle orgánů činných v trestním řízení ČUS údajně porušila pravidla veřejné soutěže o státní dotace. „Podle nás však pravidla nastavená od úředníků Kateřiny Valachové nebyla transparentní a nemohlo se jednat o soutěž. Už v březnu 2016 jsme v dopise bývalou ministryni informovali, že pro fungování ČUS a našich územních pracovišť potřebujeme 80 milionů korun. V červnu téhož roku nám exministryně tehdy lživě oznámila, že dotace pro nás neklesnou pod 60 milionů korun. V návrhu úředníků se pak pro nás objevila částka 48 milionů korun,“ prohlásil Marek Hájek, místopředseda České unie sportu.

Představitelé ČUS se jako členové poradních orgánů MŠMT proti tomuto návrhu z loňského února, který nerespektoval velikost jednotlivých žadatelů, přirozeně a rozhodně ohradili. Česká unie sportu sdružuje v současné době skoro milion členů, přes sedm tisíc klubů a má i nejvíce územních pracovišť, která pomáhají s organizací sportu. „Stát tímto návrhem vytvořil nerovnost mezi sportovci sdruženými v organizacích. Na jednoho sportovce v ČUS tak vychází 50 korun a na jednoho člena v České obci sokolské jde 300 korun. Jsou snad děti sportující u nás druhořadé?“ podivil se Marek Hájek.

ZÁJEZDY NA OLYMPIJSKÉ HRY - ÚŘEDNICKÁ KORUPCE?

Za skandální počin považuje Česká unie sportu skutečnost, že rozdělování dotací pro střešní organice navrhovali na MŠMT úředníci, kteří opakovaně jezdili na olympijské hry na náklady ČOV. „Úředníci pravidelně cestovali na služební cesty na olympiády nikoliv z provozních nákladů MŠMT, ale z dotací pro sport, zaslaných na Český olympijský výbor. Byl proto zájem na dostatečných dotacích pro ČOV ? Nepreferovali tedy tito úředníci podvědomě jednu sportovní organizaci?“ ptal se Marek Hájek.

Skutečnost je taková, že stát dosud nestanovil pravidla účasti úředníků na olympijských hrách. Není také jasné, jak může Český olympijský výbor nebo Česká unie sportu lobbovat. „Není to výčitka vůči olympijskému výboru nebo České obci sokolské. ČOV je obětí systému, ne viník. Obdobně jsou na tom také sokolové. ČUS nemůže úředníkům ministerstva nic atraktivního nabídnout. Leda výlet do rozpadlé jednoty na Ústecku či zarostlého hřiště za Prahou. Navíc ČUS, hájící zájmy sportu, je k nelibosti úředníků MŠMT často objektivně – byť a konstruktivně – kritická vůči výstupům z MŠMT,“ doplnil Marek Hájek.

BYLA JSTE V TOM BYTĚ, PANÍ VALACHOVÁ?!

Tvrdé kritice podrobil působení Kateřiny Valachové v čele Ministerstva školství Ivo Kaderka, člen Výkonného výboru České unie sportu a předseda Českého tenisového svazu. „Způsobila totální chaos, finanční krizi, že se sport stal toxickým prostředím, že jeho představitelé, kteří shánějí pro sport peníze, jsou pro veřejnost kontroverzní hovada. Dělala si, co chtěla. Zničila všechno, co fungovalo, přivedla sport na pokraj bankrotu. I tak silný svaz jako tenisový si musel vzít úvěr pěti milionů, aby přežil. A výsledek? Paní Kateřina Valachová chodí po parlamentu, je placena z peněz daňových poplatníků, usmívá se jako Panenka Marie, třikrát týdně je v televizi a říká nám, jak bychom měli žít. Mně ta situace připadá neuvěřitelná,“ neskrýval své rozhořčení Ivo Kaderka.

Ještě předtím, než vyzval exministryni k veřejné omluvě sportovnímu prostředí, jí veřejně položil dotaz, zda někdy byla v bytě na Senovážném náměstí, kde se její náměstkyně Simona Kratochvílová s fotbalovým funkcionářem Miroslavem Peltou údajně domlouvali na rozdělování
nevestičních dotací.

„Já se ptám: Paní Kateřino Valachová, byla jste vy, osobně, někdy v tomto bytu na Senovážném náměstí? Pakliže nám odpovíte, tak odejděte z politiky. Jsou důkazy, že v tom bytu jste byla,“ uvedl Ivo Kaderka.

AKTUÁLNÍ POSTUP VYŠETŘOVÁNÍ

Pokud jde o aktuální vývoj, až v dubnu letošního roku orgány činné v trestním řízení počaly provádět ve věci obvinění ČUS první procesní kroky. Vyslechnuti byli první svědci. "Vzhledem k velkému počtu vyslýchaných osob nelze odhadovat, kdy bude jakýkoliv další výstup,“ doplnil Marcel Petrásek, předseda Legislativní rady VV ČUS a zmocněnec ČUS, podle něhož byl postup úředníků MŠMT bývalé ministryně Kateřiny Valachové v dané věci nezákonný a netransparentní.

„Zásah ze strany orgánů ČUS proti postupu MŠMT je tedy úkonem, který nemůže naplnit ani jednu skutkovou podstatu, jelikož smyslem či snahou orgánů ČUS nebylo nikoho zvýhodnit, obohatit či poškodit. Přidělování neinvestičních dotací z MŠMT vykazuje znaky správního úkonu, nikoliv soutěže,“ shrnul Marcel Petrásek.

KT ČUS
Komentáře návštěvníků webu
Pro přidání komentáře se musíte nejprve přihlásit.
Všechny komentáře jsou již zobrazeny.


Staňte se fanouškem O2 TV Sport Sport 5 TVCOM live iSport.cz
Partneři
Nejnovější fotogalerie
květen 19
po
út
st
čt
so
ne
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Český svaz Taekwon-Do ITF, z. s., Zátopkova 100/2, P.S. 40, Praha 6, 160 17
Adresa sekretariátu svazu: Pod Višňovkou 334/15, Praha 4, 14000
tel.: +420 604 258 109, e-mail : sekretariat@taekwondo.cz

© 1987 - 2019 Český svaz Taekwon-Do ITF, z. s.